Drop In!

Träningsgrupp  i Bugg måndagar Vt 2020

Norrfjärdens Folkets Hus


 Till er som vill komma och träna eller prova på att dansa i denna grupp!

Vi kommer att ha "drop in par" Dvs man kommer till denna grupp som par och deltar under 

träningen. Vill man sedan delta i denna grupp så tar man kontakt med Kalle Palo så löser han det!


Start: Varje måndag kl. 18.30-20.00 hela terminen. Här tränar vi på att bli bättre på puls och sväng

och få ett dansant beteende där föra följa är hörnstenarna för ett bra dansande. 

Naturligtvis hör musikanpassning som ett naturligt inslag i träningen.

Vi repeterar även saker från fortsättnings kurserna.

Denna grupp passar för dig som vill utveckla din dans.


Träningsavgift: 150kr/pers och gång

Förkunskaper: Fortsättningskurs 2 eller likvärdigt

Tränare: Dansfirman

Tag kontakt med oss: kalle.palo.firman@telia.com

Uppdaterad 2020-01-28